Gdańskie WOPR


akcja_plytka_wyobraznia_swopr

APEL WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

„Zapobieganie błędom kosztuje znacznie mniej niż naprawianie
wyrządzonych w ich efekcie szkód”.
C.N. Parkinson
Pomagaj ratownikom WOPR!
Każdy ratownik WOPR zna, a każdy użytkownik wody powinien
znać i przestrzegać następujących zasad:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NAD WODA

1. Naucz się pływać, doskonal umiejętności pływackie.
2. Pływaj i kąp się tylko w wodach strzeżonych przez ratowników.
3. Przestrzegaj przepisy – znaki zakazu i ostrzegawcze.
4. Nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu.
5. Na otwarte wody wypływaj tylko z asekuracją.
6. Pamiętaj, że dno morskie i rzek może się zmieniać.
7. Nie skacz – w szczególności na głowę – do nieznanej, płytkiej wody.
8. Pływaj z prądem, nie pod prąd.
9. Nie wskakuj do wody po nagrzaniu promieniami słonecznymi.
10. Pilnuj kapiące się małe dzieci.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA ŁODZIACH

1. Naucz się prowadzić łódź.
2. Sprawdź warunki pogodowe i pamiętaj o ich zmienności.
3. Upewnij się, że łódź jest w dobrym stanie.
4. Sprawdź, czy na łodzi jest sprzęt ratunkowy.
5. Nos kamizelkę asekuracyjną.
6. Przed wyjściem na wodę informuj, dokąd się wybierasz.
7. Nie przeładowuj łodzi osobami i sprzętem.
8. Przestrzegaj przepisów na wodach.
9. Bez potrzeby nie zbliżaj się łodzią do osób w wodzie.
10. Dbaj o czystość środowiska wodnego.

Przestrzeganie tych prostych zasad – wydawałoby się wręcz banalne,
ale jakże istotne – że zapewni bezpieczeństwo pływającym, kąpiącym
się i uprawiającym sporty wodne.