Nasza historia

1. Ryszard Miroszniczenko
2. Wojciech, Zbysław Klimkiewicz
3. Robert Kurowski
4. Aleksandra Michalak
5. Witold, Marek Małaj
6. Maciej Hanczarek
7. Tadeusz, Wiesław Bukowicz
8. Jarosław Józef Wysiecki
9.   Mariola, Joanna Rusin
10. Ewa, Mariola Rusin
11. Bogdan, Zygmunt Rusin
12. Katarzyna Szymańska
13. Józef Wysiecki
14. Romuald Wołodźko
15. Emilia, Anna Rusin