Kilka słów o nas - Gdańskie WOPR

Gdańskie WOPR sięga wieloletniej działalności jako organizacja pozarządowa
i stoi na czele ratowania człowieka na wodzie. Dla nas liczy się każdy.

„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło „niebieski krzyż i złotą kotwicę” – przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne. Dopóki zdrów będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy zależne może być życie ludzkie.”

Historia Gdańskiego WOPR-u

Początki

W 2007 roku w Gdańsku powstało Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe . Organizacja ta zajmuje się ratownictwem wodnym na terenie całego Wolnego Miasta Gdańska.

Rozwój WOPR-u w Gdańsku

W kolejnych latach WOPR w Gdańsku dynamicznie się rozwijał. Powstawały nowe jednostki WOPR na terenie całego miasta, organizowano kursy ratownictwa wodnego, a ratownicy WOPR brali udział w licznych akcjach ratunkowych.

WOPR w Gdańsku dzisiaj

Dzisiaj Gdański WOPR jest jedną z największych i najbardziej prężnie działających jednostek WOPR w Polsce. W Gdańsku działa kilkanaście jednostek WOPR, zrzeszających kilkuset ratowników. Ratownicy WOPR zabezpieczają kąpieliska, imprezy masowe nad wodą, a także prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną.

Osiągnięcia Gdańskiego WOPR-u

W ciągu swojej działalności Gdański WOPR uratował tysiące ludzkich istnień. Ratownicy WOPR z Gdańska zdobyli również wiele medali na mistrzostwach Polski i świata w ratownictwie wodnym.

Gdański WOPR – duma Gdańska

Gdański WOPR jest ważną częścią społeczności Gdańska. Ratownicy WOPR to ludzie, którzy na co dzień niosą pomoc innym, ryzykując własnym życiem. Gdański WOPR to duma Gdańska!