Misją Gdańskiego WOPR (GWOPR) jest przeciwdziałanie utonięciom poprzez edukację teoretyczną i praktyczną związaną z ratownictwem wodnym i medycznym z jednoczesnym podnoszeniem umiejętności w sportach wodnych.

Stowarzyszenie Gdańskie WOPR na lata 2023-2027 przyjmuje następujące cele strategiczne:

1. Kontynuowanie działań profilaktycznych, prewencyjnych i organizacyjnych na rzecz intensyfikacji powszechnej nauki pływania oraz zwiększania świadomości na temat bezpieczeństwa na obszarach
wodnych.
2. Zapewnienie finansowych podstaw działania Stowarzyszenia
3. Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, dotyczące wszystkich grup wiekowych. Zaproszenie do współpracy seniorów ratowników. Powołanie Klubu Seniora „Aktywni seniorzy wodniacy” przy GWOPR.
4. Utworzenie sekcji sportowe ratownictwo wodne (dyscyplina sportu, której polskie początki sięgają roku 1900). Rozwijanie sportowego ratownictwa wodnego dla wszystkich grup wiekowych, w tym
senioralnej → rok 2025
5. Działania w zakresie pozyskania nowej bazy sprzętowo-szkoleniowej
6. Rozbudowa zaplecza sprzętowo-technicznego
7. Przygotowanie się i podjęcie starań o uzyskanie statusu organizacji, mającej prawo do wykonywania ratownictwa wodnego