Gdańskie WOPR i nasi Partnerzy

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu naszych Partnerów, którzy już wielokrotnie przekazali datki lun 1,5% na nasza Organizacje Pozarządową Gdańskiego WOPR. Wszystkim naszym Partnerom bardzo dziękujemy i zawsze będziemy wdzięczni a tym samym na naszej stronie będziemy was promować.