Kilka słów o nas - Gdańskie WOPR

Gdańskie WOPR sięga wieloletniej działalności jako organizacja pozarządowa i stoi na czele ratowania człowieka na wodzie. Dla nas liczy się każdy. 

„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło „niebieski krzyż i złotą kotwicę” – przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne. Dopóki zdrów będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy zależne może być życie ludzkie.”

GDAŃSKIE WOPR

Nasze korzenie sięgają 27.05.1962 kiedy to powstaje Komisja Organizacyjna WOPR w Gdańsku. Tak w cytacie wyżej głównym przesłaniem jest ratowanie życia człowieka na morzu i wodach terytorium Polski.