Statut - Gdańskie WOPR

Zapoznaj się z najnowszym STATUTEM 2023

Statut Gdańskiego WOPR

Statut Gdańskiego WOPR-u jest dokumentem regulującym działalność organizacji. Określa on m.in.:

  • Cele i sposoby działania Gdańskiego WOPR-u.
  • Strukturę organizacyjną Gdańskiego WOPR-u.
  • Prawa i obowiązki członków Gdańskiego WOPR-u.
  • Zasady finansowania Gdańskiego WOPR-u.
  • Tryb postępowania w sprawach spornych.

Statut Gdańskiego WOPR-u został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Gdańskiego WOPR-u w dniu 24 czerwca 2023 roku.

Pobierz Statut Gdańskiego WOPR-u: