Statut - Gdańskie WOPR

Zapoznaj się z najnowszym STATUTEM 2024

Statut Gdańskiego WOPR

Statut Gdańskiego WOPR-u jest dokumentem regulującym działalność organizacji. Określa on m.in.:

  • Cele i zadania Gdańskiego WOPR-u.
  • Strukturę organizacyjną Gdańskiego WOPR-u.
  • Prawa i obowiązki członków Gdańskiego WOPR-u.
  • Zasady finansowania Gdańskiego WOPR-u.
  • Tryb postępowania w sprawach spornych.

Statut Gdańskiego WOPR-u został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Gdańskiego WOPR-u w dniu 10 marca 2023 roku.

Zapoznaj się ze Statutem Gdańskiego WOPR-u, aby:

  • Dowiedzieć się więcej o działalności Gdańskiego WOPR-u.
  • Poznać swoje prawa i obowiązki jako członka Gdańskiego WOPR-u.
  • Zrozumieć, jak działa Gdański WOPR.

Pobierz Statut Gdańskiego WOPR-u: